MODELE

ZASTOSOWANIE

Gdziekolwiek istnienie różnica w poziomach w lub przy budynkach, która stanowi przeszkodę dla użytkowników istnieje możliwość zastosowania rampy Excellent. Jest to unikalny system, który umożliwia łatwe i bezpiecznie pokonywanie różnic poziomów przy zwykłych progach, uskokach jak i przy barierach architektonicznych o skomplikowanych kształtach. Umożliwia to jego modułowa budowa. Rampę progową lub podjazdową można zamówić w postaci jednoelementowych pasków niwelacyjnych QuickRamp o wysokościach od 4-16 mm, również w postaci Kitów (zestawów) dla zróżnicowanych wysokości z możliwością regulacji (zakres wszystkich zestawów od 0,6 do 11,4 cm) , lub projektów na miarę.
Tylko wyobraźnia stanowi barierę, którą chcemy pokonać. Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub inspiracji służymy pomocą.

Zastosowanie domowe

Zastosowanie w przemyśle

Bariery architektoniczne

PRODUKT EKOLOGICZNY

Chcemy aby nasza planeta była pięknym, zdrowym a zarazem wygodnym miejscem do życia – nie tylko dla nas ale dla kolejnych pokoleń. To jest nasza wiodąca zasada nie tylko w życiu prywatnym ale także w biznesie. Dlatego nie używamy toksycznych produktów podczas produkcji. Rodzaje plastiku który używamy w naszych systemach rampowych są zwykle określane jako PELD lub PEHD.  To polietyleny składające się wyłącznie z węgla i wodoru. Nasze produkty nie zawierają środków zmiękczających, takich jak ftalany lub podobne związki. Ze względu na to, że nasze produkty są formowane wtryskowo (a proces stapiania pod ciśnieniem), nie zawierają rozpuszczalników, które mogą być uwalniane do otoczenia jako VOC (lotne związki organiczne). Tak jak polietyleny składają się tylko z węgla i wodoru, z których po spaleniu pozostaje tylko  ditlenek węgla  i woda. Polietylen nie zawieraja chloru i dlatego nie będą wydzielać kwasu chlorowodorowego w razie pożaru. Surowce i barwniki używane w naszym systemie ramp są zatwierdzone przez Inspektorat Sanitarny i są całkowicie nietoksyczne.
Prosimy zapoznać się z testami z Duńskiego Instytutu Technologicznego.
Oprócz tego, że są nietoksyczne, PELD i PEHD są recyklingowane w 100%.

Wybierz doskonałe systemy, aby uzyskać czystsze i bardziej ekologiczne środowisko

ZNAKOMITY SYSTEM RAMPOWY

Prawdopodobnie najwytrzymalszy system rampowy na świecie!

Zostały wykonane specjalne testy obciążeniowe we współpracy z duńskimi siłami obronnymi. Wynik mówi sam za siebie!

We współpracy z Duńskim Centrum Technologii Asystentycznej (HMI), niemieckim FGK i Duńskim Instytutem Technologii (DTI), przeprowadziliśmy kluczowe testy.

Lista przeprowadzonych testów rampy:

-wytrzymałość  (HMI)

-test naprężenia (DTI)

– toksyczność – produkt nietoksyczny, ekologiczny

– antypoślizgowość (FGK).

BS 7679 BADANIE ANTYPOŚLIZGOWE

Wyjaśnienie testu antypoślizgowości:
Pomiary uzyskuje się za pomocą 2 rodzajów bloku gumowego; TRL lub 4S.
Wszystkie udokumentowane liczby są średnimi z 8 pełnych cykli pomiarowych.
Antypoślizgowość powierzchni mierzy się w stanach suchych i mokrych.

Brytyjskie wahadło do
pomiaru odporności na poślizg.

Jørgen Meyer i Brytyjskie wahadło

Wahadło na starcie
pola pomiaru.

… i w pozycji wyjściowej.

Wyniki testu
Badanie przeprowadza się za pomocą gumowego bloku TRL. Oryginalne wyniki badań poniżej

KONTAKT